Cep d.o.o.
challenging eco problems
bottles
CEP, d.o.o.
Lava 7
3000 Celje
več o podjetju
 
Telephone number e-mail: info@odpadki.info
GSM number Tel.: +386 (0)349 22 994
FAX number Fax: +386 (0)349 22 995

960 kW

Zaradi svoje ekološke usmerjenosti se je podjetje odločilo investirati v izgradnjo sončnih elektrarn s skupno močjo 960 kW.

30.846,22 kWh

Pretekli mesec smo proizvedli 30.846,22 kWh električne energije iz sonca.

28.042 kg CO2

Pretekli mesec smo prihranili 28.042 kg izpustov CO2.

47.233 kg CO2

Letos smo prihranili že 47.233 kg izpustov CO2.

Dodatne storitve

1. SVETOVANJE ADR SVETOVALCA S CERTIFIKATOM

Svetovanje na področju ravnanja, skladiščenja in prevoza nevarnih odpadkov predstavlja dodatno storitev našega podjetja. Naš strokovni sodelavec z veljavnim ADR certifikatom vam bo svetoval pri celovitem postopku ravnanja z nevarnimi odpadki, skupaj z vami bomo optimizirali proces nastanka odpadkov in poiskali najbolj racionalno rešitev.

2. KOMISIJSKO UNIČEVANJE ARHIVOV IN ODPADKOV

Je vaš arhiv že prepoln, zato bi radi gradivo, ki ga ni več potrebno hraniti, uničili? Naše podjetje poskrbi za odvoz in varno uničenje arhivskih podatkov na papirju, zgoščenkah, kasetah, disketah, trdemu disku, mikrofilmih ... Skladno z zahtevami, bo arhivsko gradivo uničeno komisijsko, za kar vam bomo seveda izdali ustrezno potrdilo, po želji pa ste lahko pri komisijskem uničevanju arhivskega gradiva prisotni tudi sami.

Komisijsko uničevanje arhivov in odpadkov

Poskrbeli bomo tudi za ustrezno komisijsko uničenje trgovskega in drugega blaga s pretečenim rokom uporabe.

3. ČIŠČENJE ONESNAŽENIH LOVILCEV OLJ IN MAŠČOB, REZERVOARJEV IPD.

Podjetje CEP, d.o.o. poskrbi za profesionalno čiščenje oljnih in maščobnih lovilcev, peskolovov in rezervoarjev, industrijskih naprav, posod, delov naprav …

Prevzamemo in odstranimo vse odpadke nastale pri čiščenju, opravimo notranje in zunanje čiščenje rezervoarjev vseh velikosti, poskrbimo za razmaščevanje in razplinjenje rezervoarjev ter izdamo vsa potrebna potrdila. Omenjene storitve opravimo z vso skrbnostjo ter skladno z okoljskimi in varnostnimi zahtevami.

Čiščenje onesnaženih lovilcev olj in maščob, rezervoarjev ipd.

Za vse dodatne informacije vam je na voljo naš strokovni sodelavec:

4. RAZNO

Podjetje CEP, d.o.o. bo poskrbelo za celovito ravnanje z odpadki v vašem podjetju, svetovalo na področju ekologije in ekonomije odpadkov ter skupaj z vami poiskalo najboljšo rešitev za odstranjevanje vaših odpadkov. Naši usposobljeni kadri bodo po potrebi sodelovali tudi pri izdelavi načrtov ravnanja z odpadki in izobraževanju vaših zaposlenih ter tako pripomogli k racionalizaciji nastajanja odpadkov v vašem podjetju.

Svetovali vam bomo tudi na področju izpolnjevanja in potrjevanja elektronskih evidenčnih listov  in uporabi spletne aplikacije za elektronsko vodenje evidenčnih listov odpadkov IS Odpadki.

Skupaj z vami bomo optimizirali proces nastanka odpadkov in poiskali najbolj racionalno rešitev ravnanja z odpadki tako iz ekološkega kot finančnega vidika.
Seznanjali vas bomo tudi z novostmi v okoljski zakonodaji ter poskrbeli, da bo ravnanje z odpadki v vašem podjetju vedno skladno z veljavno zakonodajo.

Copyright © 2000-2021 Cep d.o.o..
Vse pravice pridržane.