Cep d.o.o.
challenging eco problems
bottles
CEP, d.o.o.
Lava 7
3000 Celje
več o podjetju
 
Telephone number e-mail: info@odpadki.info
GSM number Tel.: +386 (0)349 22 994
FAX number Fax: +386 (0)349 22 995

960 kW

Zaradi svoje ekološke usmerjenosti se je podjetje odločilo investirati v izgradnjo sončnih elektrarn s skupno močjo 960 kW.

117.094,08 kWh

Pretekli mesec smo proizvedli 117.094,08 kWh električne energije iz sonca.

106.449 kg CO2

Pretekli mesec smo prihranili 106.449 kg izpustov CO2.

386.965 kg CO2

Letos smo prihranili že 386.965 kg izpustov CO2.

Zbiranje in predelava odpadnih surovin

1. NEKOVINE - PLASTIKA, STEKLO, PAPIR, KOSOVNI ODPADKI

Podjetje CEP, d.o.o. je od pristojnih organov pridobilo vsa potrebna dovoljenja za zbiranje in odvoz tovrstnih odpadkov, kot so papir in karton, steklo, plastika, les, tekstil, mulji, rejekti, kosovni odpadki…

Za vas opravimo celovito storitev ravnanja z odpadki, ki zajema odvoz, tehtanje, sortiranje, stiskanje in mletje, skladno s predpisi s področja ravnanja za odpadki in poskrbimo, da odpadke v čim večji možni meri preusmerimo v predelavo ter tako prispevamo k skrbi za naše okolje. V primeru, da so odpadki neuporabni za nadaljnjo predelavo, bomo za vas poiskali najugodnejšo rešitev ravnanja z odpadki pri registriranih izvajalcih javnih služb.

Nekovine – plastika, steklo, papir, kosovni odpadkiNekovine – plastika, steklo, papir, kosovni odpadki

Za vse potrebne informacije se obrnite na našega strokovnega sodelavca:

2. LES

Na tem področju naša dejavnost obsega ravnanje z odpadnim lesom, naplavinami, embalažnim lesom, lesno biomaso … Največji del odpadnega lesa preusmerimo v ponovno predelavo. Poskrbimo za prevzem in prevoz odpadnega lesa,  po potrebi pa uredimo tudi mletje. Za vse prevzete odpadke vam izdamo ustrezno spremno dokumentacijo s potrdili o prevzemu.

Les

Za vse informacije se obrnite na našega strokovnega sodelavca:

3. KOVINE

Ena iz med naših dejavnosti je zbiranje in odkup kovin, kot so:

  • jeklo, železo (jekleni odpad iz proizvodnje, tehnološki odpad, nerjaveča pločevina in jeklo, mešani jekleni odpad, ostružki, stroji in strojni deli, jeklene komponente),
  • barvne kovine (svinec, aluminij, baker, medenina, cink, ostalo).

Poskrbimo tudi za razrez, uničenje in demontažo kovinskih konstrukcij, cistern in rezervoarjev ter tehnološke opreme.

Kovine

Za vse informacije se obrnite na našega komercialista:

4. Predelava odpadkov

Kljub vzpodbudnim podatkom o visokem odstotku predelanih odpadkov v Sloveniji, je na tem področju nedvomno še veliko rezerv, še posebej pri ravnanju z odpadki iz plastičnih mas. Na trgu je namreč vse večja količina embalaže iz umetnih mas, ki je v zadnjih časih tudi ločeno zbrana in na ta način pripravljena na predelavo, oziroma ponovno uporabo.

Naše podjetje je pridobilo vsa potrebna dovoljenja Agencije Republike Slovenije za okolje za predelavo odpadkov iz plastičnih mas in gum  ter ažurno spremlja novosti na področju tehnike ter tehnološke opreme za ponovno uporabe tovrstnih odpadkov.

Če vaše podjetje razpolaga s tovrstnimi odpadki, se obrnite na našega strokovnega sodelavca:

Copyright © 2000-2021 Cep d.o.o..
Vse pravice pridržane.