Cep d.o.o.
challenging eco problems
bottles
CEP, d.o.o.
Lava 7
3000 Celje
več o podjetju
 
Telephone number e-mail: info@odpadki.info
GSM number Tel.: +386 (0)349 22 994
FAX number Fax: +386 (0)349 22 995

960 kW

Zaradi svoje ekološke usmerjenosti se je podjetje odločilo investirati v izgradnjo sončnih elektrarn s skupno močjo 960 kW.

30.738,58 kWh

Pretekli mesec smo proizvedli 30.738,58 kWh električne energije iz sonca.

27.943 kg CO2

Pretekli mesec smo prihranili 27.943 kg izpustov CO2.

0 kg CO2

Letos smo prihranili že 0 kg izpustov CO2.

Zbiranje nevarnih in nenevarnih odpadkov

1. NEVARNI ODPADKI

Zbiramo nevarne odpadke iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter iz komunalnih podjetij.

Ravnanje z odpadki spremljamo od vira nastanka, priprave na transport do končne predelave, obdelave ali uničenja. Skupaj z vami bomo optimizirali proces nastanka odpadkov in poiskali najbolj racionalno rešitev ravnanja z odpadki.

Naš strokovni sodelavec s certifikatom svetovalca za prevoz nevarnega blaga vam bo svetoval in poskrbel za izvedbo transporta in odstranitve nevarnih odpadkov, skladno s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnih odpadkov po ADR in ZPNB.

Zbrane odpadke prevzamemo na dogovorjeni lokaciji, jih transportiramo z namenskimi (po potrebi ADR) vozili in poskrbimo za njihovo ekološko primerno odstranitev.

Za vse prevzete odpadke uredimo vso potrebno dokumentacijo za evidentiranje oddaje / prevzema odpadkov.

Med najbolj prisotne nevarne odpadke iz teh dejavnosti štejemo:

 • akumulatorje in baterije,
 • barve,
 • lake,
 • premaze,
 • topila,
 • embalažo onesnaženo z nevarnimi snovmi,
 • krpe onesnažene z nevarnimi snovmi,
 • filtre,
 • nevarne odpadke iz gospodinjstev,
 • zdravila,
 • kemikalije,
 • odpadno olje,
 • odpadne vode,
 • odpadke električne in elektronske opreme
 • in druge.

2. NENEVARNI OPDADKI

Ravnanje z nenevarnimi odpadki zajema procese fizikalne in kemijske obdelave, sežig odpadkov, biološko obdelavo ali katerokoli drugo metodo obdelave ter njihovo odstranitev v Sloveniji ali tujini.

Skupaj z vami bomo optimizirali proces nastanka odpadkov in poiskali najbolj racionalno rešitev ravnanja z odpadki. Za vas opravimo storitev skladno z veljavno zakonodajo in predpisi s področja ravnanja z odpadki, sprejetih na osnovi Zakona o varstvu okolja, ter Uredbe o ravnanju z odpadki.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na spodnjih kontaktih:

3. ČEZMEJNO PREMEŠČANJE ODPADKOV

V našem dolgoletnem delovanju smo stkali mnoge dobre poslovne vezi tudi s partnerji v tujini.

V kolikor se izkaže, da je najprimernejša rešitev za ravnanje z vašimi odpadki čezmejno premeščanje in predelava odpadkov v tujini bomo:

 1. za vas poiskali ustreznega predelovalca odpadka v tujini in z vašim pooblastilom za urejanje dokumentacije za čezmejno premeščanje odpadkov uredili vse potrebno za pridobitev dovoljenja;
 2. svetovali pri pridobivanju dovoljenja za čezmejno premeščanje odpadkov.
Copyright © 2000-2021 Cep d.o.o..
Vse pravice pridržane.